Wouter Kroes

Adviseur

Om te begrijpen hoe organisaties bewegen, heb ik een ding geleerd, de belangrijkste bouwsteen is en blijft ‘de mens’. Het is mijn overtuiging dat mensen wel willen veranderen maar niet veranderd willen worden. Vanuit mijn achtergrond als Social Worker en bedrijfskundige geloof ik dat iedere organisatie floreert door de kwaliteit van de onderlinge relaties. In mijn werk streef ik dan ook naar het creëren van gezamenlijkheid, zowel binnen organisaties als in bredere netwerken en partnerschappen. Dankzij mijn veelzijdige werkervaring schakel ik makkelijk tussen theorie en praktijk, strategie en uitvoering.

Zet mij in voor een organisatieverandering of een reorganisatie. Of als procesbegeleider voor het verbeteren van samenwerking, het nemen van gezamenlijke besluiten of het oplossen van conflict. Ik ken de praktijk van social work, de jeugdzorg, (vrijwilligers)organisaties en ook het werken binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.

Mijn ondernemerservaring in Nairobi beschouw ik als een waardevolle aanvulling, omdat veel organisaties in het sociale domein voor de uitdaging staan zich een ondernemende houding eigen te maken. In mijn werk gebruik ik een mix van inspiratiebronnen zoals Appreciative Inquiry, de Corporate Tribe, The Lean start-up en Deep Democracy.

Bij JSO ben ik ook directeur-bestuurder. Mijn aandachtsgebied is sales en communicatie. Ik vind het een uitdaging om samen met ons gedreven team JSO nog meer te laten groeien.