De Oudersraad Haaglanden is een groep ouders en opvoeders die zich inzet voor het verbeteren van de Jeugdhulp. Dit doen zij vanuit hun perspectief van ervaringsdeskundige ouder en opvoeder. In 2021 is de Oudersraad in Haaglanden gestart als pilot en inmiddels uitgegroeid tot een stevig platform dat steeds vaker wordt benaderd door verschillende gemeenten en (jeugdhulp)organisaties. Wij begeleiden deze Oudersraad bij hun werk. 

De vraag van de opdrachtgever

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden wil de kennis en ervaring van ouders optimaal inzetten bij het verbeteren van de jeudgdhulp in Haaglanden. Hiervoor werken ze met een regionale Oudersraad. JSO ondersteunt en faciliteert deze oudersraad, zodat hun kennis en ervaring zo goed mogelijk wordt benut. 

Onze aanpak

Onder begeleiding van JSO komt de Oudersraad 8 tot 10 keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we de regionale vragen, formuleren we adviezen en vindt er afstemming plaats op allerlei relevante ontwikkelingen. Ook is er tijdens deze bijeenkomsten aandacht voor het vergroten van de deskundigheid van de ouders om hun ervaring zo goed mogelijk in te zetten. Het motto daarbij is dat het niet gaat om de individuele ervaringen, maar om de gezamenlijke boodschap vanuit die ervaringen. Daarnaast neemt de Oudersraad deel aan diverse regionale en lokale bijeenkomsten en ontwikkelsessies. Tijdens deze bijeenkomsten laat de Oudersraad de stem van ervaringsdeskundige ouders horen. Door al deze inzet denkt en werkt de Oudersraad mee aan het verbeteren van de jeugdhulp in Haaglanden. 

Verschillende rollen

In deze opdracht vervult JSO verschillende rollen:

 

  • project- en procesbegeleider. Met project- en procesmanagement ondersteunt en faciliteert JSO de Oudersraad bij diverse advies- en participatievragen over jeugdhulp in Haaglanden.
  • lobbyist: we vragen voortdurend aandacht voor de waarde van ervaringsdeskundigheid. Bijvoorbeeld in de media.
  • trainer: hierbij richt we ons op het versterken van de ouders in hun rol.
  • makelaar: we richten ons op het tot stand brengen van goede matches tussen de vragen die gesteld worden en de manier waarop de Oudersraad daarop kan handelen.  
  • waakhond: we zorgen ervoor dat dat contacten met gemeenten en organisaties voor bijvoorbeeld advies vanuit verbinding en op basis van gelijkwaardigheid plaatsvinden.  
  • adviseur: vanuit onze kennis en expertise ondersteunen wij de mensen om wie het gaat. 

 

Het resultaat

JSO heeft zich met succes ingezet om de Oudersraad in Haaglanden op de kaart te zetten. Het aantal leden van de Oudersraad is stabiel en de kennis en ervaring van de ouders om hun ervaringen in te zetten is toegenomen. Daarnaast is de Oudersraad bij steeds meer organisaties en gemeenten bekend. Dit ondersteunt een groeiend besef aan dat de inbreng en participatie van ervaringsdeskundige ouders cruciaal is voor de verbetering van jeugdhulp. Mede om die reden zetten wij met heel veel overtuiging in op het versterken van de kracht van deze groep ervaringsdeskundige ouders!  

‘Door ouders mee te laten denken over jeugdhulpverlening, komen er verfrissende ideeën op tafel en dat levert inzichten op waarvan professionals zeggen: zo heb ik het nog nooit bekeken. Dat vind ik zo mooi en waardevol aan de Oudersraad Haaglanden.’  Bea Houwers, adviseur JSO

Meer weten over de Oudersraad? Bekijk dan deze pagina over de Oudersraad op de website van Jeugdhulp Haaglanden. 

Opdrachtgever Programma Bureau Jeugdhulp Haaglanden waarin vertegenwoordigd de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Contact Milan Nieweg