Project- en procesmanagement

JSO is inzetbaar als onafhankelijk project- en procesmanager. We begeleiden projecten en processen met aandacht voor de balans in loslaten en begeleiden.  

Wij sturen aan op het behalen van het gestelde resultaat en ondersteunen professionals om het na ons vertrek zelf te doen; we nemen niet zomaar ‘over’ en we maken onszelf graag overbodig.  

We variëren onze rol. Soms is immers een enthousiaste aanjager nodig, soms een meer sturende of monitorende rol. We zoeken naar datgene wat de betrokkenen nodig hebben om hun werk uitstekend te doen.