Welke impact hebben jouw SPUK/GALA-plannen? Heb je al bedacht hoe je dit gaat monitoren en evalueren? We weten dat impact meten in het sociale domein soms lastig is. Hoe meet je bijvoorbeeld of vermijdbare gezondheidsverschillen tussen inwoners kleiner zijn geworden? Of weet je welke preventie-activiteiten echt bijdragen aan mentaal veerkrachtige jongeren?

We helpen daarom graag bij het ophalen, verdiepen en duiden van de ervaren effecten bij de mensen om wie het gaat. Daarvoor kunnen we een breed scala van instrumenten benutten. Van doelenboom tot effectenarena en van actiegericht onderzoek tot het maken van een maatschappelijke business case. Net wat past bij jouw plannen, aanpak en vraag.

Een advies willen we alvast geven: bedenk zo vroeg mogelijk welk effect je wil bereiken! Door bij de start concreet te maken wat inwoners bij succesvol beleid anders zien, ervaren en doen, kun je beter bijsturen wanneer dit nodig is. Dat doe je bij voorkeur natuurlijk samen met inwoners en stakeholders. Zo maak je verschil voor jouw doelgroep!

Meer lezen over monitoren van impact