‘Bij de verloskundige zit ik er altijd voor Piet Snot bij.’  (Jonge) vaders geven regelmatig aan zich niet betrokken te voelen in de zorg die wordt geleverd tijdens de zwangerschap, geboorte en de eerste 1000 dagen na de geboorte van hun kind. Dat is jammer, want we weten dat betrokkenheid van vaders belangrijk is voor hechte ouder-kindrelaties.

Vanuit JSO zijn we betrokken bij een vierjarig actieonderzoek vanuit Hogeschool Zuyd gericht op het versterken van vaderschap.

In het kader hiervan zijn recent 2 kennisclips ontwikkeld voor (aanstaande) jeugdhulpverleners, sociaal werkers, pedagogen en andere professionals in het sociaal domein. Ze geven inzicht in het belang van betrokken vaders en hoe je als zorgverlener vaders meer kunt betrekken.

Je bekijkt ze op Youtube. Ze duren zo’n 20 minuten.
– Deel 1 (belang vaderlijke betrokkenheid): https://lnkd.in/edw5zkRb
– Deel 2 (manieren om vaders te betrekken): https://lnkd.in/eFWUVcMc

Met vaders bedoelen we ook alle niet-dragende ouders!

De kennisclips zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, ervaringen van vaders zelf en expertise van professionals die met vaders en moeders werken, onder andere binnen het Jonge Ouder Perspectief te Heerlen.