Netwerkers gezocht die helpen om JSO te laten groeien

We zoeken twee nieuwe leden voor onze Raad van Advies, die ons helpen bij de volgende stap naar groei. We willen graag hét adviesbureau zijn in het sociaal domein. Hoofddoel is het versterken van onze marktpositie door het verbreden van ons klantenbestand en netwerk. Ook vergroten van het werkkapitaal, investeren in kennis en kunde van medewerkers en roldifferentiatie binnen het team zijn prioriteiten. Als lid van de Raad van Advies help je ons hierbij met je kennis, ervaring én netwerk. We zoeken iemand met inhoudelijke kennis van het sociaal domein en iemand met commerciële kennis van de markt en marketing. Ben je gemotiveerd om dit eigenzinnige adviesbureau verder te helpen? Solliciteer dan voor 20 januari 2022.

Waar staat JSO voor?

Waardegedreven werken moet de standaard worden in het sociaal domein. Dat is onze ambitie. In al onze opdrachten zorgen we voor het ontwerpen van inspraak, verantwoordelijkheid en invloed van alle betrokkenen. Wij staan voor het realiseren van betrokkenheid, tussen mensen en organisaties. Dat organiseren we altijd met de mensen om wie het gaat. Onze aanpak is creatief, resultaatgericht en positief. Of het nu gaat om procesbegeleiding, actiegericht onderzoek, interim projectleiderschap, methodiekontwikkeling of begeleiding van organisatie- en teamontwikkeling. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten en maatschappelijke organisaties (zoals welzijnsorganisaties, jeugdhulpinstellingen en woningcorporaties). Onze kernwaarden zijn positief, betrouwbaar en gelijkwaardig. JSO heeft een rijk verleden en is sinds een paar jaar (vanaf 2018) een (financieel) zelfstandig en commercieel opererend adviesbureau. JSO hecht waarde aan diversiteit en inclusiviteit. We willen een bureau zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. JSO fungeert onder een stichtingssignatuur aangestuurd door een 3-koppig bestuur.

Profiel

Voor een zo optimaal mogelijke samenstelling van de Raad van Advies zoeken wij twee leden met ieder een eigen profiel.

We zoeken leden die voldoen aan minimaal één van de volgende eisen:

 • kennis van de markt en netwerk van grotere opdrachtgevers in het sociaal domein;
 • Inhoudelijke kennis van vraagstukken en ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • ondernemerschap en ervaring met (innovatieve) bedrijfsvoering en marketing.

 

En daarnaast verwachten we dat het lid:

 • affiniteit heeft met de doelstelling, werkwijze en het werkveld van JSO;
 • affiniteit heeft en/of kennis van strategische vraagstukken, liefst binnen het sociaal domein;
 • affiniteit heeft met een platte organisatiestructuur;
 • de rol van ambassadeur voor JSO op zich wil nemen;
 • het vermogen en attitude heeft om het bestuur met raad en daad bij te staan;
 • het vermogen heeft om dat advies in teamverband met de collega van de RvA vorm te geven;
 • integer is, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling heeft;
 • ervaring heeft met kleine ondernemingen en de governance die daarmee samenhangt;
 • in staat is juridische documenten te lezen, interpreteren en toe te passen op de governance;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft.

Rol Raad van Advies

De Raad van Advies is een klankbord van ervaren en betrokken buitenstaanders die de organisatie kunnen ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen. De Raad van advies brengt kennis, expertise en een netwerk in en kan helpen met het sturen op strategische doelstellingen, positionering en financiële cijfers.

De twee huidige leden van de huidige Raad van Advies treden binnenkort af na de met hen afgesproken zittingstermijn.

De Raad van Advies functioneert overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in de statuten van JSO. Ze is belast met gevraagde en ongevraagde advisering over strategische keuzes van de organisatie. De Raad van Advies vervult drie rollen: adviseur, werkgever voor het bestuur en toezichthouder. Het bestuur behoudt uiteindelijk de volledige verantwoordelijkheid voor de aansturing en uitvoering in de organisatie.

Enkele algemene punten van belang:

 • De Raad van Advies bestaat uit 2 personen met aanvullende expertise en ervaring.
 • De Raad van Advies bestaat uit personen van wie de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid buiten twijfel staat.
 • De Raad van Advies benoemt zijn eigen voorzitter.
 • De zittingstermijn is drie jaar. Deze kan maximaal éénmaal verlengd worden.
 • De Raad van Advies adviseert aan de drie bestuursleden en is voor hen een klankbord.
 • Om effectief te kunnen adviseren vergadert de Raad van Advies minimaal 4 x per jaar en kan het gevraagd of ongevraagd noodzakelijk vinden vaker bijeen te komen.
 • De leden van de Raad van Advies ontvangen een marktconforme vergoeding voor hun  Gemiddeld komt het neer op 4 vergaderingen per jaar.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd en/ of wil je meer informatie? Neem dan  contact op met Bea Houwers, directeur bestuurder van JSO, b.houwers@jso.nl   06-34949929. Noothoven van Goorstraat 11e, 2806 RA Gouda.

Deadline sollicitaties met motivatie en cv: 20 januari 2022. Verwachte startdatum: 1 maart 2022.