Wonen, Welzijn en Zorg

JSO begeleidt gemeenten en samenwerkingspartners bij het ontwikkelen en vormgeven van inclusief beleid: van visievorming en beleidsontwikkeling tot een plan van aanpak voor nieuwe woonvormen of andersoortige projecten. We zetten ons in voor een optimale samenwerking en samenhang in de keten van Wonen, Welzijn en Zorg, waarin inwoners zelf een actieve rol vervullen.

Wil je meer weten over onze manier van werken, onze projecten, of heb je een ander vraag? Neem dan contact op met adviseur Jeanette van der Meer.

inclusief2-1 - kopie - kopie
Inclusieve samenleving

Iedereen telt mee; iedereen doet mee: hierover zijn we het allemaal eens. Toch blijkt de praktijk weerbarstig en vallen er mensen in onze samenleving buiten de boot.

JSO werkt met opdrachtgevers aan vragen zoals het vinden en aanpakken van obstakels voor inwoners, het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en het handen en voeten geven aan de inclusieve gedachte in beleid, processen en acties.

Recente opdrachten:

NBB_008176712 - kopie
Prettig en veilig langer thuis in de wijk

Sinds de transitie wordt er steeds meer ingezet op het langer thuis wonen van senioren. Om dit concreet te maken, is een uitgebreid netwerk van mensen en initiatieven onmisbaar.

JSO ondersteunt organisaties en gemeenten bij deze opgave. Door partijen beter te verbinden, door gedeelde belangen en twijfels bespreekbaar te maken of door heel praktisch aan de slag te gaan met de doelgroep als gesprekspartner.

Recente opdrachten:

20171012_142335-1-e1538581750771 - kopie
Integrale samenwerking WWZ

De werkvelden binnen Wonen, Welzijn en Zorg lopen van nature in elkaar over, maar de samenwerking verloopt lang niet overal op rolletjes.

JSO ondersteunt zowel uitvoeringsorganisaties als gemeenten bij hun beweging om dichter naar elkaar toe te komen en effectief samen te werken. Hiervoor zijn veel verschillende werkmethodes beschikbaar. Enige vereiste is een open, nieuwsgierige houding waarbij innovatie en de bedoeling centraal staan. 

Recente opdrachten:

piggy-bank-1595992_1920-600x350 - kopie
Armoede en Schulden

Er gaat geen dag voorbij dat we geconfronteerd worden met de stijgende armoede in Nederland. Of het nu om statushouders, ZZP-ers of gezinnen gaat: armoede en schulden heeft een grote impact op het leven en de oplossing is nog niet in zicht.

JSO richt zich op de mensen die hier mee leven of er mee te maken hebben. Samen met hen wordt enerzijds gezocht naar de oplossing en anderzijds gewerkt aan effectieve hulpverlening.

Recente opdrachten: