Nieuws

Uitgelicht

Nieuwe data Basta!-traning

BASTA! is een methodiek die kinderen jonger dan 12 jaar met strafbaar gedrag helpt recidive te voorkomen. Deze systeemgerichte methode richt  zich niet alleen op het kind, maar ook op de ouders, school, buurt en leeftijdgenoten. Met BASTA! kun je als professional vroegtijdig kinderen met strafbaar gedrag signaleren en hen van het criminele pad afhouden. De scholing is SKJ geregistreerd en levert je 24,50 punten wanneer je aanwezig bent bij alle werksessies.

Lees meer

Onze thema’s

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken

Participatie

Participatie

Opdrachten

Onze partners