Heeft jouw gemeente een uitvoeringsplan GALA? Dan moet je voor het eind van het jaar een visie op wijkgericht werken in de sociale basis hebben geformuleerd. Weet je niet waar te beginnen. We hebben twee hulpmiddelen voor je om je op we te helpen. Bouwstenen, waarmee je je visie vormgeeft en een checklist Amore om ervoor te zorgen dat je visie wordt gedragen door partners en inwoners.

Waarom een visie?

Voordat je begint, is het goed om stil te staan bij waarom je dit doet. In een visie neem je stelling. Je maakt voor jezelf en je partners in de gemeente helder hoe je de sociale basis ziet. Waaraan je wilt werken, met welke verwachtingen en hoe je dat doet.

In je visie moeten deze thema’s terugkomen:

  • sociale samenhang of samenlevingsopbouw
  • mantelzorg
  • het tegengaan van eenzaamheid
  • inzet en ondersteuning van vrijwilligerswerk en professionals in het sociaal domein

en hoe je hieraan wijk- of gebiedsgericht werkt.

Ook belangrijk: Een visie maak je mét partners en inwoners. Denk dus ook na over hoe je hen betrekt.

Bouwstenen

We bedachten bouwstenen waarmee je je visie kunt vormgeven. Bij elke bouwsteen horen een aantal vragen die je in je visie moet beantwoorden.

  • Sociale basis; het fundament, hierin beschrijf je onder andere welke doelstellingen je op de genoemde thema’s wilt realiseren en welke partners je hierbij ziet.
  • Rol inwoners: hierin beschrijf je hoe je de rol van inwoners ziet en wanneer je als gemeente ondersteunt
  • Rol gemeente: bij deze bouwsteen neem je je eigen rol onder de loep. Hoe bemoei je je met de sociale basis?
  • Wijkgericht samenwerken: deze bouwsteen gaat over samenwerken in de wijk met partners, formele en informele organisaties én inwoners.
  • Benutten van data- en praktijkkennis: elke wijk is anders. In deze bouwsteen beschrijf je hoe je met kennis over wijken en gebieden omgaat.
  • Specifiek voor jouw gemeente: tot slot sta je stil bij wat specifiek voor jouw gemeente is en wat hiervan van belang is voor deze visie.

Aan de slag?

In deze pdf lees je alles nog eens door en vind je ook de vragen die je in je visie moet beantwoorden.

 

 

Is je visie Amore?

Je visie op papier krijgen, is een ding, maar hoe maak je die nu gedragen door partners en inwoners? Gebruik hiervoor de checklist Amore.

Heb je hulp nodig bij het vormgeven van je visie? Of het betrekken van partners en inwoners? We helpen je graag. Neem contact op met Charlotte Hanzon.