Sturen op effecten

Gemeenten sturen om verschillende redenen op effecten, zoals beleidsambities, kwaliteit en kosteneffectiviteit. Het effect op het dagelijks leven van inwoners staat daarbij centraal.  JSO ondersteunt gemeenten en maatschappelijke organisaties op meerdere manieren: 

  • Participatief bepalen van gewenste effecten en een passende aanpak. 
  • Monitoren door tellen (output) en vértellen (outcome).  
  • Nieuwe manieren van verantwoorden. 

Op deze manier werken we samen met inwoners, professionals en gemeenten aan een lerend netwerk om de inzet te verbeteren.

Recente opdrachten