Strategie en beleid

JSO ondersteunt gemeenten en organisaties bij hun strategische en beleidsmatige vraagstukken. Ons uitgangspunt is dat we altijd de mensen betrekken voor wie je het doet: participatie is hét middel om tot een goede aanpak te komen. Vanuit de klantvraag werken we aan duurzame oplossingen op inhoud en proces. Bijvoorbeeld een nieuwe sturingsfilosofie, een dienstverleningsstrategie of innovatie.

Het is even belangrijk om inzicht te hebben in de effecten van beleid. Zijn ambities gehaald, zijn we kosteneffectief en is de inwoner of cliënt tevreden? Door het meten van prestaties en het ophalen van ervaringen brengen we behalve de output, ook de outcome in beeld. Dit laat pas echt zien of je op de goede weg zit, of dat bijgestuurd moet worden.  Methoden waar we mee werken zijn:

  • Participatief bepalen van gewenste effecten en een passende aanpak.
  • Monitoren door tellen (output) en vertellen (outcome).
  • Nieuwe manieren van verantwoorden.

Recente opdrachten