Algemene voorwaarden

Op onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden (juli 2019) van toepassing.